co je??

what's up??

zaparkováno. možná i na prodej.
parking. maybe for sale.